กระเช้าไฟฟ้า

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร แสดงจุดยืนค้านโครงการสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึง

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร แสดงจุดยืนค้านโครงการสร้างกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นภูกระดึง ชี้กระเช้าจะบั่นทอนคุณค่าของป่า สร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศ และอาชีพของเหล่าลูกหาบ-คนค้าขาย [...]