ประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน นัดเปิดสนาม “ชิงถ้วยพระราชทาน”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ชวนเที่ยวงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ปลอดเหล้า – เบียร์ ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2558 โดยนัดเปิดสนามจัดขึ้นในวันที่ 26-27 กันยายน 2558 และนัดปิดสนามในวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณแม่น้ำน่าน (เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ) อำเภอเมืองฯ จังหวัดน่าน เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีการแข่งเรือของจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นประเพณีที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นให้คงอยู่ และเพื่อพัฒนารูปแบบการแข่งขันให้สอดคล้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น

 

DSC_0192

DSC_8854

 

ปฏิทินงานแข่งเรือจังหวัดน่าน ปี 2558 “ปลอดเหล้าเบียร์”
(1) ประเพณีแข่งเรือนัดเปิดสนามอำเภอท่าวังผา วันที่ 5-6 กันยายน 2558
(2) ประเพณีแข่งเรืออำเภอท่าวังผา “ชิงถ้วยพระราชทาน”วันที่ 12-13 กันยายน 2558
(3) ประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน นัดเปิดสนาม “ชิงถ้วยพระราชทาน” วันที่ 26-27 กันยายน 2558
(4) ประเพณีแข่งเรือ อบต.น้ำปั้ว อำเภอเวียงสา วันที่ 10-11 ตุลาคม 2558
(5) ประเพณีแข่งเรือทานสลากจุมปู บ้านขึ่ง อำเภอเวียงสา วันที่ 18 ตุลาคม 2558
(6) ประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษา ตานก๋วยสลากวัดบุญยืน(พระอารามหลวง) อำเภอเวียงสา
“ชิงถ้วยพระราชทาน”วันที่ 26-27 ตุลาคม 2558
(7) ประเพณีแข่งเรือตักบาตรเทโวโรหณะ วัดศิลามงคล อ.ท่าวังผา วันที่ 28 ตุลาคม 2558
(8) ประเพณีแข่งเรือตานสลากจุมปู ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน วันที่ 31 ตุลาคม 2558
(9) ประเพณีแข่งเรือเยาวชนจังหวัดน่าน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558
(10) ประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่านนัดปิดสนาม “ชิงถ้วยพระราชทาน” วันที่ 6-7-8 พฤศจิกายน 2558

 

แข่งเรือ-จ.น่าน-04

 

ติดต่อสอบถาม : เทศบาลเมืองน่าน  โทร.054 710 234ต่อ 138,139 (กองการศึกษา) ,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานแพร่    โทรศัพท์ 0 5452 112

ขอบคุณข้อมูลจาก : สมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

ขอบคุณภาพจาก : http://travel.mthai.com/