วัดปากลำขาแข้ง

อันซีน! โบสถ์สแตนเลส “วัดปากลำขาแข้ง” หนึ่งเดียวในโลก

โบสถ์สแตนเลส หนึ่งเดียวในโลก ของวัดปากลำขาแข้ง ตั้งอยู่บนเกาะกลางน้ำของเขื่อนศรีนครินทร์ ดังนั้นการเดินทางไปยังโบสถ์แห่งนี้ คงไม่สามารถเดินทางด้วยรถยนต์แน่นอนครับ แต่เรื่องการเดินทางเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงกันอีกที [...]