รังสิต

ฟิตร่างกาย พร้อมใจกล้า ปีนหน้าผาเทียม ณ ม.ธรรมศาสตร์ “Thammasat Rock Climbing”

ธรรมศาสตร์ ร็อค ไคล์มบิ้ง (Thammasat Rock Climbing) หรือ ผาจำลอง TUSPORTS หน้าผาจำลองที่สูงที่สุดและได้มาตรฐานที่สุดในประเทศไทย เป็นหน้าผาจำลองที่ [...]