มวยไทย

ขอเชิญชม “ งานไหว้ครูมวยไทยโลก ครั้งที่ 12 มหกรรรมศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวแบบไทย ”

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาคมสถาบันศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย สมาคมครูมวยไทย และสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย [...]