พระพุทธรูปปางห้ามญาติ

เที่ยวสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ทุ่งหันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 “อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช” ตั้งอยู่ภายในบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ริมถนนหันตรา-ช่างแสง ระหว่างหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ความเป็นมา  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา [...]