พระบรมสารีริกธาตุ

“วัดพระธาตุผาแก้ว” วัดอัศจรรย์บนเขาค้อ

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว เขาค้อ ถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 60 ปี [...]