ปวดคอ ปวดไหล่

เยียวยาโรคฮิต ออฟฟิศซินโดม!!

ออฟฟิศซินโดรม คือกลุ่มอาการที่อยู่ในออฟฟิศ มีทั้งไมเกรน กรดไหลย้อน ปวดท้อง ท้องอืด ท้องเฟ้อ ปวดคอ หลัง บ่า ไหล่ นิ้วล็อก ซึ่งทั่วโลกมีอาการเดียว กันหมด [...]