ประเพณีรับบัว

หนึ่งเดียวในโลก งานประเพณีรับบัว จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 80 ประจำปี 2558

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และอำเภอบางพลี จัดงานประเพณีรับบัว ครั้งที่ 80 ประจำปี 2558 “หนึ่งเดียวในโลก แห่งเดียวในประเทศไทย” [...]