น้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า ณ นิวาสสถานเดิม

ขอเชิญร่วมน้อมรำลึกถึงสมเด็จย่าในงาน “น้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า ณ นิวาสสถานเดิม”

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงาน “น้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า ณ นิวาสสถานเดิม” [...]