ทุ่งดอกทานตะวัน

ทุ่งสีทอง “ดอกทานตะวันบาน” ณ เขาจีนแล

ทุ่งทานตะวัน เขาจีนแล จังหวัดลพบุรี เป็นทุ่งทานตะวันที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีพื้นที่กว้างใหญ่มาก กว่า 1400 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณเขาจีนแล [...]