ตลาดร้อยปีสามชุก

เดินเที่ยวชิม ชิล ช๊อป ตลาดโบราณร้อยปีสามชุก จ.สุพรรณบุรี

รางวัลแห่งความภูมิใจของคนไทยและชาวตลาดสามชุก องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ประจำประเทศไทย ได้ประกาศผลการประกวดโครงการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย และแปซิฟิก ประจำปี 2552 โดยสามชุกตลาดร้อยปีได้รับรางวัล “อนุรักษ์ดี (Award of Merit)” ประกาศเมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2552 [...]