ดาษดาแกลอรี่

“ดาษดา แกลอรี่” สวรรค์ของคนรักดอกไม้ (dasada)

ดาษดา แกลเลอรี่ เป็นชื่อของสถานที่ท่องเที่ยวที่ไ้ด้ชื่อว่าเป็น “สวรรค์ของคนรักดอกไม้นานาพรรณ” เพราะที่นี่มีการนำพันธุ์ไม้ดอกและไม้ประดับหลากหลายชนิด [...]