ชายฝั่งทะเลอันดามัน

กันตังเมื่อความเก๋ไก๋แฝงกายเก๋าๆอยู่ในความเก่า จ.ตรัง!

หน้าตา จังหวะ ลำหัก ลำโค่น ภาษา การเจรจา จากที่รู้จักกันมา เขาเป็นคนเล่าเรื่อง อยู่ในระดับมีเสน่ห์มากมายคนหนึ่ง นอกจากคนรอบสนามข้างๆ ตัวจะรู้จุดเด่นเรื่องนี้ดีแล้ว นุช แฟนสาวของเขาการันตีเรื่อง “แพรวพราว” เหล่านี้ได้เป็นอย่างดี [...]