จำลองมรดกโลก

เจดีย์วัดป่ากุง “บรมพุทโธเมืองไทย” จำลองความยิ่งใหญ่ของมรดกโลกชาวพุทธมาไว้ในเมืองไทย

มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายจากทั่วโลก ที่เราได้เห็นความสวยงาม แล้วถูกนำมาจำลองไว้ที่เมืองไทย ไม่ว่าจะเป็น [...]