จังหวัดร้อยเอ็ด

งดงามตระการตา “พระมหาเจดีย์ชัยมงคล” จ.ร้อยเอ็ด

วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม ตั้งอยู่ที่บ้านโคกกลาง ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเป็นวัดที่ประดิษฐานพระมหาเจดีย์ชัยมงคล อันเป็นพระมหาเจดีย์ใหญ่ [...]

เจดีย์วัดป่ากุง “บรมพุทโธเมืองไทย” จำลองความยิ่งใหญ่ของมรดกโลกชาวพุทธมาไว้ในเมืองไทย

มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายจากทั่วโลก ที่เราได้เห็นความสวยงาม แล้วถูกนำมาจำลองไว้ที่เมืองไทย ไม่ว่าจะเป็น [...]