งานประติมากรรม

ททท. สำนักงานเพชรบุรี ชวนคิดไอเดีย”Art Of Salt” ประติมากรรมเกลือ ครั้งที่ 4

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเพชรบุรี โดยการสนับสนุนของ พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เครือข่าย Biz Club จังหวัดเพชรบุรี [...]