งานตากสินมหาราชานุสรณ์

ขอเชิญเที่ยวงานตากสินมหาราชานุสรณ์ ประจำปี 2558-2559

งานตากสินมหาราชานุสรณ์ ประจำปี 2558 28 ธันวาคม 2558 – 3 มกราคม 2559 ณ ศาลตากสิน จังหวัดตาก พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช [...]