งานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี

นั่งกอนโดล่า ชมหิงห้อย ชิวไปกับวิถีชีวิตชาวเล!

หมู่บ้านชาวประมงที่หลบซ่อนอยู่ในช่องแคบๆ ภายในเวิ้งวงกลมขนาดใหญ่คล้ายคอกสัตว์ ล้อมรอบด้วยป่าชายเลนซึ่งเป็นทั้งแหล่งอนุบาลพันธุ์สัตว์น้ำและแหล่งประมงพื้นบ้าน [...]

เชิญเที่ยวงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 28 พฤศจิกายน- 7 ธันวาคม ประจำปี 2558

งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว  จัดในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของการสร้างทางรถไฟสายมรณะ [...]