The Great Escape, Adventure and Experience

 
 
Random Article


 
What's New
 

วัดลอยเคราะห์เชียงใหม่

 
 
Overview
 

ที่อยู่: ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
 
 
พื้นที่:
 


0
Posted 28/01/2013 by mydestiny

 
Full Article
 
 

วัดลอยเคราะห์เชียงใหม่ เป็นวัดที่ทรงคุณค่าและเปื่ยมไปด้วยวัฒนธรรมที่เก่าแก่และงดงาม จึงเป็นเหตุให้นั้กท่องเทียวที่มาเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ ต้องแวะเวียนเข้าไปกราบไหว้พระที่วัดลอยเคราะห์อยู่เสมอ เพราะไหนจะได้มากราบพระขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วยังได้ชมความงามของสถาปัตยกรรมล้านนาอีกด้วย

วัดลอยเคราะห์ ตั้งอยู่เลขที่ ๖๕ ถนนลอยเคราะห์ ตำบลช้างคลาน อำเภอ เมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย พื้นที่ตั้ง วัดมี เนื้อที่ ๓ ไร่ ๑ งาน ๑๒ ตารางวา วัดลอยเคราะห์ เดิมชื่อว่า วัดร้อยข้อ (วัดฮ้อยข้อ) สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้ากือนากษัตริย์องค์ที่ ๖ แห่งราชวงศ์มังราย วัดนี้จึงมีอายุราว ๕๐๐ ปี แต่เมื่อสมัยปลายราชวงศ์มัง รายพม่าตีล้านนาได้และเข้ามาปกครองซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้บูรณะปฏิสังขรณ์ อีก วัดนี้จึงทรุดโทรม ลงตามลำดับ จนกระทั่งถึงรัชสมัยสมเด็จพระเจ้า กรุงธนบุรี ขุนนางเชียงใหม่เบื่อหน่ายการปกครองของพม่า จึงได้เข้าร่วมกับ กองทัพธนบุรีสู้รบกับพม่า แต่ไม่ สามารถขับไล่พม่าออกจากเชียงใหม่ ได้ เชียงใหม่ต้องรับศึกพม่าต่อมาอีก ดังนั้นสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีจึง ปล่อยให้เชียงใหม่เป็นเมืองร้าง วัดร้อยข้อ จึงกลายเป็นวัดร้างเช่นเดียว กับทุกวัดในเมืองเชียงใหม่

ต่อมาใน รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระองค์ได้โปรดให้พระยากาวิละเข้ามาปกครองล้าน นา ๕๗ หัวเมืองและตั้งเชียงใหม่ขึ้นมาใหม่ ภายหลังจากที่ร้างไป ถึง ๒๐ ปี พระองค์ทรงบูรณะซ่อมแซมเมืองให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และเฉิลมนาม เมืองใหม่ว่า ? รัตนติงษาอภินวบุรีศรีเชียงใหม่ ? ต่อมาพระ เจ้าเชียงใหม่ยก ทัพไปตีนครเชียงแสน ซึ่งขณะนั้นพม่ายึดครองอยู่แล้วกวาดต้อนผู้คนชาวเชียง แสนมาไว้ที่เชียงใหม่เพื่อเพิ่มพลเมืองเชียงใหม่ให้มากขึ้น และโปรด ให้ชาว เชียงแสนตั้งบ้านเรือนอยู่ ณ เวียงชั้นนอกด้านขวาของประตูท่าแพ ทางทิศ ตะวันออกของเมืองเชียงใหม่ ชาวบ้านฮ่อม ซึ่งต่อมาได้สร้างวัดร้อยข้อที่รกร้าง ขึ้นใหม่ แล้วเอาชื่อวัดจากเมืองเชียงแสนมาตั้งชื่อ วัดร้อย ข้อ ว่า ? วัดลอยเคราะห์ ? วัดนี้มีพัทธสีมาเป็นเอกเทศได้รับพระราชทานวิ สุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๐๔๐ เขตวิสุงคาม สีมา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๖ เมตร ย่านลอยเคราะห์นับเป็นย่านเก่าแก่แห่งหนึ่งในเชียงใหม่ ตั้งอยู่บริเวณถนนลอยเคราะห์ต่อกับไนท์บาร์ซาร์ ชุมชนที่ตั้งอยู่ที่นี่คือ ชุมชนบ้านฮ่อมซึ่งเป็นชุมชนที่พระเจ้ากาวิละกวาดครัวอพยพมาจากเชียงแสน จากประวัติวัดกล่าวว่า เดิมชื่อวัดลอยข้อ (วัดร้อยข้อ) สร้างขึ้นในสมัยพระยากือนา (พ.ศ. ๑๙๑๐ – ๑๙๓๑) แต่ร้างไปนานจนกระทั่งเมื่อชาวบ้านฮ่อมมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่นี่ จึงได้สร้างวัดขึ้นใหม่เพื่อเป็นศูนย์กลางของชุมชน เรียกว่าวัดลอยเคราะห์

เนื่องจากปัจจุบันย่านลอยเคราะห์เป็นย่านที่อยู่ใกล้กับย่านไนท์บาร์ซาร์ซึ่งเป็นย่านท่องเที่ยวสำคัญของเมืองเชียงใหม่ทำให้เจ้าของอาคารบ้านพักที่อยู่ในพื้นที่นี้ปรับที่พักของตนเองเป็นโรงแรม เกสต์เฮาส์ ร้านอาหาร และร้านกาแฟ สำหรับบริการนักท่องเที่ยวซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

วัดลอยเคราะห์เชียงใหม่

วัดลอยเคราะห์เชียงใหม่

วัดลอยเคราะห์เชียงใหม่

วัดลอยเคราะห์เชียงใหม่

วัดลอยเคราะห์เชียงใหม่

วัดลอยเคราะห์เชียงใหม่

วัดลอยเคราะห์เชียงใหม่

วัดลอยเคราะห์เชียงใหม่

วัดลอยเคราะห์เชียงใหม่

วัดลอยเคราะห์เชียงใหม่

วัดลอยเคราะห์เชียงใหม่

วัดลอยเคราะห์เชียงใหม่

วัดลอยเคราะห์เชียงใหม่

วัดลอยเคราะห์เชียงใหม่

วัดลอยเคราะห์เชียงใหม่

วัดลอยเคราะห์เชียงใหม่

วัดลอยเคราะห์เชียงใหม่

วัดลอยเคราะห์เชียงใหม่

วัดลอยเคราะห์เชียงใหม่

วัดลอยเคราะห์เชียงใหม่

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก

ขอบขอบคุณรูปภาพสวยๆจาก

http://www.klongdigital.com/webboard3/53106.html


0 CommentsBe the first to comment!


You must be logged in to post a comment.