The Great Escape, Adventure and Experience

 
 
Random Article


 
What's New
 

อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย

 
 
Overview
 

ที่อยู่: ตำบลนาแห้ว ตำบลแสงภา ตำบเหลล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 42170
 
เบอร์โทร: 042-807-616, 042-819-340
 
Email: phusuansai@hotmail.com, pssnp_loei@dnp.go.th
 
การเดินทาง: การเข้าถึงอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย สามารถเข้าถึงได้ 3 เส้นทาง คือ 1. จากจังหวัดเลย ใช้เส้นทางหมายเลข 203 ระยะทาง 68 กิโลเมตร ถึงแยกบ้านโคกงามเลี้ยวขวาตามเส้นทางหมายเลข 203 ระยะทาง 12 กิโลเมตร ถึงอำเภอด่านซ้าย เลี้ยวขวาตามเส้นทางหมายเลข 2113 ไปอีก 32 กิโลเมตร ถึง อ. นาแห้ว ไปอีก 2 กิโลเมตร ถึงบ้านเหมืองแพร่ เลี้ยวซ้ายตามเส้นทางหมายเลข 1268 ผ่านบ้านแสงภา อีกประมาณ 7 กิโลเมตร และเลี้ยวขวาตามเส้นทางหมายเลข 1268 หลักกิโลเมตร 0 อีกประมาณ 3 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย 2. จากกรุงเทพฯ ? หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์ ใช้เส้นทางจาก อ. หล่มสัก ใช้เส้นทางหมายเลข 203 ถึงบ้านโป่งชี เลี้ยวซ้ายตามเส้นทาง 2014 ถึงอำเภอด่านซ้าย เลี้ยวซ้ายตามเส้นทางหมายเลข 2113 ไปอีก 32 กิโลเมตร ถึง อ. นาแห้ว ไปอีก 2 กิโลเมตร ถึงบ้านเหมืองแพร่เลี้ยวซ้ายตามเส้นทางหมายเลข 1268 ผ่านบ้านแสงภา อีกประมาณ 7 กิโลเมตร และเลี้ยวขวาตามเส้นทางหมายเลข 1268 หลักกิโลเมตร 0 อีกประมาณ 3 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย 3. จากจังหวัดพิษณุโลก ? อำเภอชาติตระการ ? บ้านบอภาค ถึงกิโลเมตรที่ 50 เลี้ยวขวาเส้นทางหมายเลข 1268 ผ่านบ้านร่มเกล้า ผ่านตำบลเหล่ากอหก อีกประมาณ 13 กิโลเมตร ถึงหลักกิโลเมตร 0 และเลี้ยวซ้ายอีกประมาณ 3 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย
 
 
พื้นที่:
 
น่าไปเที่ยว
 
 
 
 
 


 


สรุปสั้นๆทันใจ

อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย (นาแห้ว) ตั้งอยู่ในเขตอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลนาแห้ว ตำบลแสงภา ตำบเหลล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย มีเนื้อที่ประมาณ 73,225 ไร่ หรือ 117.16 ตารางกิโลเมตร ด้วยสภาพขุนเขาที่สูงสลับซับซ้อนกันในพื้นที่ อำเภอนาแห้ว ประกอบกับเป็นผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ สภาพป่าโดยส่วนใหญ่เป็นป่าดิบชื้น ซึ่งมีที่ราบน้อย จุดที่สูงที่สุดประมาณ 1,408 เมตร จากระดับน้ำทะเล สภาพอากาศค่อนข้างเย็นสบายตลอดปี เนื่องจากความสมบูรณ์ของป่าธรรมชาติซึ่งมีพันธุ์ไม้อยู่หนาแน่น ในช่วงฤดูหนาวอากาศค่อนข้างจะหนาวเย็น จุดเด่นที่น่าสนใจ น้ำตกคิ้ง?อยู่ในลำน้ำแพร่ มีลักษณะเป็นแก่งหิน 2 ชั้น มีน้ำไหลตลอดปี เหมาะสำหรับการพักผ่อนและเล่นน้ำ สูงประมาณ 5 เมตร กว้างประมาณ 25 เมตร อยู่ริมทางหลางหมายเลข 1268 (ต.แสงภา ? ต. เหล่ากอหก) อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 8 กิโลเมตร บริเวณน้ำตกคิ้ง [...]

0
Posted 21/09/2012 by tewa

 
Full Article
 
 

อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย

อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย (นาแห้ว) ตั้งอยู่ในเขตอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลนาแห้ว ตำบลแสงภา ตำบเหลล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย

มีเนื้อที่ประมาณ 73,225 ไร่ หรือ 117.16 ตารางกิโลเมตร ด้วยสภาพขุนเขาที่สูงสลับซับซ้อนกันในพื้นที่ อำเภอนาแห้ว ประกอบกับเป็นผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ สภาพป่าโดยส่วนใหญ่เป็นป่าดิบชื้น

อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย

บรรยากาศยามเช้าที่อุทยานภูสวนทราย

ซึ่งมีที่ราบน้อย จุดที่สูงที่สุดประมาณ 1,408 เมตร จากระดับน้ำทะเล สภาพอากาศค่อนข้างเย็นสบายตลอดปี เนื่องจากความสมบูรณ์ของป่าธรรมชาติซึ่งมีพันธุ์ไม้อยู่หนาแน่น ในช่วงฤดูหนาวอากาศค่อนข้างจะหนาวเย็น

จุดเด่นที่น่าสนใจ :?

น้ำตกคิ้ง - อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย (นาแห้ว)

น้ำตกคิ้ง

น้ำตกคิ้ง?อยู่ในลำน้ำแพร่ มีลักษณะเป็นแก่งหิน 2 ชั้น มีน้ำไหลตลอดปี เหมาะสำหรับการพักผ่อนและเล่นน้ำ สูงประมาณ 5 เมตร กว้างประมาณ 25 เมตร อยู่ริมทางหลางหมายเลข 1268 (ต.แสงภา ? ต. เหล่ากอหก)

น้ำตกคิ้ง - อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย (นาแห้ว)

น้ำตกคิ้ง

อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 8 กิโลเมตร บริเวณน้ำตกคิ้ง ทางราชการได้ก่อสร้างเรือนประทับถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ซึ่งเสด็จมาเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2534

น้ำตกช้างตก - อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย (นาแห้ว)

น้ำตกช้างตก

น้ำตกช้างตก?อยู่ในลำน้ำแพร่ ลักษณะเป็นโขดหินสี่เหลี่ยมวางซ้อนกัน เป็นน้ำตก 2 ชั้น สูง 25 เมตร กว้าง 25 เมตร อยู่ใกล้น้ำตกคิ้ง อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 7.5 กิโลเมตร

น้ำตกช้างตก - อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย (นาแห้ว)

น้ำตกช้างตก

มีเรื่องเล่าว่าเดิมเคยมีช้างป่าเดินผ่านน้ำตกสายนี้ แล้วพลัดตกลงไปเสียชีวิต จึงกลายเป็นชื่อเรียกน้ำตกช้างตก

น้ำตกวังตาด - อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย (นาแห้ว)

น้ำตกวังตาด

น้ำตกวังตาด?อยู่ในลำน้ำแพร่ มีแผ่นหินกว้างรองรับการไหลกระทบของสายน้ำ เป็นน้ำตก 2 ชั้น สูง 20เมตร กว้าง 25 เมตร เป็นน้ำตกที่มีต้นไม้ขึ้นปกคลุม ร่มรื่น

น้ำตกวังตาด - อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย (นาแห้ว)

น้ำตกวังตาด

อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 6 กิโลเมตร

น้ำตกตาดเหือง - อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย (นาแห้ว)

น้ำตกตาดเหือง

น้ำตกตาดเหือง?หรือน้ำตกมิตรภาพไทย ? ลาว อยู่ในลำน้ำเหือง เป็นแม่น้ำแบ่งเขตพรมแดนระหว่างประเทศไทย ? สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มีลักษณะลดหลั่นกัน 3 ชั้น สูงประมาณ 50 เมตร กว้าง 25 เมตร

น้ำตกตาดเหือง - อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย (นาแห้ว)

น้ำตกตาดเหือง

มีน้ำไหลตลอดปี สภาพป่าบริเวณรอบๆ มีต้นไม้ขึ้นปกคลุม เหมาะสำหรับการพักผ่อน อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 14 กิโลเมตร กำหนดเวลาให้เข้าไปเที่ยวชมระหว่าง 08.00 ? 17.00 น. ทุกวัน

น้ำตกผาค้อ - อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย

น้ำตกผาค้อ

น้ำตกผาค้อ?อยู่ในลำน้ำเหือง มีโขดหินขนาบสองข้างน้ำตก เป็นน้ำตก 1 ชั้น สูง 2 เมตร กว้าง 20 เมตร อยู่ใกล้น้ำตกตาดเหือง พื้นที่รอบน้ำตกมีต้นไม้ขึ้นปกคลุม บรรยากาศร่มรื่นเย็นสบาย อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 16 กิโลเมตร การเข้าไปเที่ยวชมให้ติดต่อเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาตินำทาง

น้ำตกตาดภา?
อยู่ในลำน้ำภา เป็นน้ำตกสูง 2 ชั้น สูงประมาณ 60 เมตร กว้าง 10 เมตร อยู่ในเขตป่าลึก สภาพป่าและน้ำตกมีความเป็นธรรมชาติมาก เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบธรรมชาติอย่างแท้จริง อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 16กิโลเมตร การเข้าไปเที่ยวชมให้ติดต่อเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาตินำทาง

ก่องเบิก - อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย

ก่องเบิกจุดชมพระอาทิตย์ที่นักท่องเที่ยวจะไม่พลาดมาถ่ายรูปกัน

ก่องเบิก?เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงาม และมีความสำคัญเกี่ยวข้องทางความเชื่อของชาวบ้านในตำบลแสงภา ว่าเป็นสถานที่จุดแรกที่ต้องบอกกล่าวเจ้าป่าเจ้าเขาในการขึ้นไปสักการะบูชาหินสี่ทิศ

ต้นค้อ - อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย

ป่าต้นค้อ

ต้นค้อ?เป็นพืชในตระกูลปาล์ม ลำต้นเดี่ยวมีความสูง 30 ? 50 เมตร ใบมีลักษณะกลมคล้ายพัด ดอกสีขาวเป็นช่อ ผลลักษณะกลมรีคล้ายรูปไข่ เป็นพืชที่พบในป่าซึ่งมีความชื้นสูง เช่น ป่าดิบชื้นทางตอนเหนือของประเทศไทย ที่อุทยานแห่งชาติภูสวนทรายสามารถหาชมความงามของทิวเขาค้อป่าใหญ่ ได้บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ

ตระการตาภูไทย-ลาว - อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย

วิทิวทัศน์ของภูไทย-ลาว

ตระการตาภูไทย – ลาว?ภูไทย – ลาว ความยิ่งใหญ่ตระการตาของภูเขาสีเขียวมรกต ชมได้ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูสวนทรายที่ 1 (ภูหัวห้อม) เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทิวเขาอันงดงามของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้อย่างชัดเจนเหมือนเอื้อมมือไปสัมผัสได้

อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย

อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย


0 CommentsBe the first to comment!


You must be logged in to post a comment.