The Great Escape, Adventure and Experience

 
 
Random Article


 
What's New
 

อุทยานแห่งชาติทะเลบัน – สตูล

 
อุทยานแห่งชาติทะเลบัน-สตูล
อุทยานแห่งชาติทะเลบัน-สตูล
อุทยานแห่งชาติทะเลบัน-สตูล

 
Overview
 

ที่อยู่: หมู่ที่ 4 ถนนสมันตรัฐวิถี ต.วังประจัน อ. ควนโดน จ. สตูล 91160
 
เบอร์โทร: 083-533-1710
 
การเดินทาง: การเดินทางจากกรุงเทพฯ - จังหวัดสตูลประมาณ 970 กิโลเมตร และจากตัวเมืองสตูลใช้ทางหมายเลข 406 ประมาณ 19 กิโลเมตร แล้วแยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 4184 อีกประมาณ 20 กิโลเมตร ก็จถึงที่ทำการอุทยานฯ
 
บรรยากาศ: บรรยากาศร่มรื่น มีต้นไม้และลำธาร เหมาะแก่การพักผ่อนมากๆ
 
คำแนะนำ: ช่วงที่เหมาะสมที่สุดต่อการเดินทางอยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม เป็นช่วงที่มีอุณหภูมิต่ำและมีฝนน้อย ช่วงที่เหมาะสมรองลงมาคือระหว่าเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน เป็นฤดูแล้ง แต่อุณหภูมิค่อนข้างสูง สำหรับเดือนพฤษภาคม ถึงตุลาคม มีฝนตกชุก การเดินทางไม่สะดวกและไม่ปลอดภัย
 
 
พื้นที่:
 
น่าไปเที่ยว
 
 
 
 
 


 

รักเลย


เป็นสถานที่สวยงามและน่าไปเยี่ยมชมมาก ๆ

ไม่ชอบเลย


สำหรับผู้ที่ไม่มีรถ ให้นั่งรถทัวร์จากสายใต้ ไปลงที่ตัวเมือง จ.สตูล จากนั้นขึ้นรถสองแถวสายสตูล-วังประจัน รถจะส่งถึงปากทางอุทยานฯ จากนั้นต้องเดินเท้าต่อเข้าไปอีก ประมาณ 500 เมตร


สรุปสั้นๆทันใจ

อุทยานแห่งชาติทะเลบันเกิดจากการยุบตัวของพื้นดินระหว่างเขาจีนและเขามดแดง เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่มีเนื้อที่ประมาณ 63,350 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูง จึงอุดมไปด้วยพืชพรรณป่าไม้ที่ขึ้นอย่างหนาแน่น และรอบๆ บึงจะมีพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งชื่อต้น “บากง” ขึ้นอยู่หนาแน่นแลดูสวยงาม สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติทะเลบัน ?มีดังนี้ 1 . ทะเลบัน เป็นบึงน้ำขนาดใหญ่กลางหุบเขา ขนาบด้วยเทือกเขาจีนและเขาวังประ มีเนื้อที่ประมาณ 300 ไร่ มีปลาน้ำจืดและหอยชุกชุม น้ำใสสะอาดจนสามารถมองเห็นสาหร่ายและฝูงปลาว่ายไปมา บางครั้งจะมีสมเสร็จลงมากินน้ำเป็นภาพที่น่าประทับใจ 2. น้ำตกรานี เป็นน้ำตกขนาดเล็ก อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ เพียง 200 เมตร จะมีทางเดินเท้าแยกจากทางไปบ้านพักริมบึงซึ่งเป็นบ้านพักของอุทยานฯ จนถึงตัวน้ำตก น้ำตกแห่งนี้มีน้ำน้อยแต่จะไหลอยู่ตลอดปี 3. ทุ่งหญ้าวังประ เป็นทุ่งหญ้าในที่ราบอันกว้างใหญ่ระหว่างภูเขาทางทิศตะวันตกของอุทยานฯ มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากเช่น สมเสร็จ กระจง เม่น ไก่ป่า เป็นต้น 4. เขตแดนไทย-มาเลเซีย อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ เพียง 2 กม. บริเวณเขตแดนมีหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ตั้งอยู่ มีที่นั่งพักผ่อนใกล้เชิงเขา ธรรมชาติร่มรื่น หากเดินทางต่อไปอีก ประมาณ 23 [...]

0
Posted 13/09/2012 by tassanee

 
Full Article
 
 

อุทยานแห่งชาติทะเลบันเกิดจากการยุบตัวของพื้นดินระหว่างเขาจีนและเขามดแดง เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่มีเนื้อที่ประมาณ 63,350 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูง จึงอุดมไปด้วยพืชพรรณป่าไม้ที่ขึ้นอย่างหนาแน่น และรอบๆ บึงจะมีพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งชื่อต้น “บากง” ขึ้นอยู่หนาแน่นแลดูสวยงาม

อุทยานแห่งชาติทะเลบัน-สตูล

อุทยานแห่งชาติทะเลบัน-สตูล

อุทยานแห่งชาติทะเลบัน-สตูล

อุทยานแห่งชาติทะเลบัน-สตูล

อุทยานแห่งชาติทะเลบัน - สตูล

อุทยานแห่งชาติทะเลบัน – สตูล

อุทยานแห่งชาติทะเลบัน - สตูล

อุทยานแห่งชาติทะเลบัน – สตูล

สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติทะเลบัน ?มีดังนี้

อุทยานแห่งชาติทะเลบัน - สตูล

อุทยานแห่งชาติทะเลบัน – สตูล

อุทยานแห่งชาติทะเลบัน - สตูล

อุทยานแห่งชาติทะเลบัน – สตูล

1 . ทะเลบัน เป็นบึงน้ำขนาดใหญ่กลางหุบเขา ขนาบด้วยเทือกเขาจีนและเขาวังประ มีเนื้อที่ประมาณ 300 ไร่ มีปลาน้ำจืดและหอยชุกชุม น้ำใสสะอาดจนสามารถมองเห็นสาหร่ายและฝูงปลาว่ายไปมา บางครั้งจะมีสมเสร็จลงมากินน้ำเป็นภาพที่น่าประทับใจ

น้ำตกที่อุทยาน

น้ำตกที่อุทยาน

2. น้ำตกรานี เป็นน้ำตกขนาดเล็ก อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ เพียง 200 เมตร จะมีทางเดินเท้าแยกจากทางไปบ้านพักริมบึงซึ่งเป็นบ้านพักของอุทยานฯ จนถึงตัวน้ำตก น้ำตกแห่งนี้มีน้ำน้อยแต่จะไหลอยู่ตลอดปี

ทุ่งหญ้าวังประ

ทุ่งหญ้าวังประ

3. ทุ่งหญ้าวังประ เป็นทุ่งหญ้าในที่ราบอันกว้างใหญ่ระหว่างภูเขาทางทิศตะวันตกของอุทยานฯ มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากเช่น สมเสร็จ กระจง เม่น ไก่ป่า เป็นต้น

เขตแดนไทย-มาเลเซีย

เขตแดนไทย-มาเลเซีย

4. เขตแดนไทย-มาเลเซีย อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ เพียง 2 กม. บริเวณเขตแดนมีหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ตั้งอยู่ มีที่นั่งพักผ่อนใกล้เชิงเขา ธรรมชาติร่มรื่น หากเดินทางต่อไปอีก ประมาณ 23 กม. ก็จะถึงปาดังเบซาร์ แหล่งชุมนุมสินค้าต่างประเทศราคาถูก

น้ำตกยาโรย

น้ำตกยาโรย

น้ำตกยาโรย

น้ำตกยาโรย

5. น้ำตกยาโรย ? เป็นน้ำตกขนาดกลาง มีต้นน้ำมาจากลำธารในป่าหัวกระหมิง มีความสวยงามเป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของอุทยานฯ น้ำตกนี้มีทั้งหมด 9 ชั้น

น้ำตกโตนปลิว

น้ำตกโตนปลิว

น้ำตกโตนปลิว

น้ำตกโตนปลิว

6. ?น้ำตกโตนปลิว เป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในอุทยานฯ และในจังหวัดสตูล น้ำตกแห่งนี้มีน้ำมากไหลตลอดทั้งปี มีต้นน้ำมาจากภูเขาจีน

ถ้ำลอดปูยู

ถ้ำลอดปูยู

ถ้ำลอดปูยู

ถ้ำลอดปูยู

ถ้ำลอดปูยู

ถ้ำลอดปูยู

5. ถ้ำลอดปูยู ?เป็นถ้ำลอดที่มีลักษณะคล้ายกับถ้ำลอดที่อ่าวพังงา แต่มีขนาดเล็กกว่าอยู่ทางทิศใต้ของอุทยานฯ บนเพดานถ้ำมีหินงอกหินย้อยบ้าง

 

 

 

 


0 CommentsBe the first to comment!


You must be logged in to post a comment.