วิ่งออกกำลังกาย

10 สวนสาธารณะน่าวิ่ง ใจกลางกรุงเทพฯ

ชาวกรุงเทพที่พื้นที่บริเวณบ้านแสนจะคับแคบ รอบข้างมีแต่ตึกรามบ้านช่องที่ปลูกติดกันจนแทบจะเรียกว่าเกยกันก็ว่าได้ หลายคนอยากจะหาพื้นที่พักผ่อนหน่อนใจ [...]