วัดอ่างสุวรรณ

หนึ่งเดียวในโลก โบสถ์ไม้ตาล “วัดอ่างสุวรรณ”

“ไม้ตาล” คือไม้จากต้นตาล ไม่นิยมนำมาทำสิ่งปลูกสร้าง ส่วนมากมักทำเป็นข้าวของเครื่องใช้ เพราะความที่เป็นไม้ที่มีลวดลายสวยงาม [...]