Tagวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

กราบไหว้สักการะขอพร ” พระพุทธชินราช” วัดพระศรีรัตนมหาธาติวรมหาวิหาร

พระพุทธชินราช ประดิษฐานอยู่ที่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไท (อ่านต่อ)