วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

งานนมัสการพระธาตุเชิงชุม กราบบูชาหลวงพ่อแสน ประจำปี 2558

วัดพระธาตเชิงชุมวรวิหาร ตั้งอยู่ ปลายถนนเจริญเมือง ในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดสกลนคร เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูน ฐานรูปสี่เหลี่ยมสูงประมาณ 24 เมตร ยอดฉัตรทองคำเหนือองค์พระธาตุเชิงชุมทำด้วยทองคำบริสุทธิ์หนัก 247 บาท [...]