“เขาหลวง” ธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่ง (จ.นครศรีธรรมราช)

ด้วยความอุดมสมบูรณ์และเป็นธรรมชาติสุดๆบนอุทยานแห่งชาติเขาหลวง จ.นครศรีธรรมราชแห่งนี้ เราจะได้ชมความสวยงามของพืชพันธุ์ไม้และน้ำตกที่เกิดจากธรรมชาติจริงๆ ซึ่งเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่รักความเป็นธรรมชาติ อยู่กับสัตว์ป่า ไม้ป้า นานาชนิด คือได้เที่ยวสถานที่แบบนี้แล้วจะรู้สึกถึงการมาผ่อนคลาย สูดอากาศบริสุทธิ์จริงๆเลยแหละคะ

E4316295-0

E4316295-1

615bc

อุทยานแห่งชาติเขาหลวง มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอท่าศาลา อำเภอฉวาง อำเภอเมือง อำเภอพิปูน อำเภอพรหมคีรี และอำเภอลานสะกา จังหวัดนครศรีธรรมราช สภาพป่าเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสาย มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง เช่น ถ้ำ น้ำตก ยอดเขา ทิวทัศน์ต่างๆ และสัตว์ป่านานาชนิด อุทยานแห่งชาติเขาหลวง มีพื้นที่ประมาณ 567 ตารางกิโลเมตร หรือ 356,250 ไร่

6c1e3

65516

ยอดเขาที่สูงเสียดฟ้า ถูกเมฆหมอกปกคลุมชั่วนาตาปี ดูเหมือนว่ายอดเขานี้จะยากต่อ   การพิชิตเหลือเกิน กระทั่งสายฝนจากไปพักใหญ่ กลางฤดูหนาวหรือต้นปี การพิชิตยอดเขาหลวง นครศรีธรรมราชเป็นช่วงที่เหมาะสม ความสูงของยอดเขานี้ได้สมญาว่าเป็นดุจหลังคาของภาคใต้ เพราะสูงที่สุดในทิวเขานครศรีธรรมราชเลยนะคะ

 

การเดินทางไปเขาหลวง

1008map040209_102038

จากตัวเมืองนครศรีธรรมราชใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4015 ระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร   มีถนนแยกเข้าอุทยานด้านขวามือ   เมื่อท่านเดินทางมาถึงตัวเมืองนครศรีธรรมราช ท่านสามารถใช้บริการรถรับจ้างประจำทาง?จากตัวเมืองนครศรีธรรมราชไปหมู่บ้าน คีรีรีวงศ์ โดยสามารถขึ้นรถที่ตลาดยาว ซื่งอยู่ในตัวเมือง?จะมีรถบริการตั้งแต่ 6.00 -18.00 น. ค่าโดยสารรับจ้างประจำทาง 20 บาทต่อ 1 เที่ยว ใช้เวลา
ประมาณ 1 ชั่วโมง

จากตัวเมืองถึงหมู่บ้าน การเดินทางสู่ยอดเขาหลวงสามารถมีหลายเส้นทาง แต่เส้นทางที่นิยมที่สุด?คือ เส้นทางขึ้นจากหมู่บ้านคีรีวงศ์เนื่องจากลักษณะของเส้นทางสะดวก และง่ายต่อการเดินทางขึ้นเมื่อเทียบกับเส้นทางอื่น

 

 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : http://travel.mthai.com/blog/3211.html , http://www.tlcthai.com/ , http://goo.gl/F0Dmwz , http://www.paiduaykan.com/ , http://www.oknation.net/