ต้องรู้!! ภาษาอังกฤษในใบตรวจคนเข้าเมือง

ขออนุญาตินำข้อมูลของคุณ ColdOut มาฝากให้สำหรับนักเดินทางมือใหม่ ที่อยากเดินทางไปไหนมาไหนคนเดียว ต้องห้ามพลาด! ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ เพราะมันจะช่วยให้การเดินทางของคุณถูกต้อง ปลอดภัยและสนุกได้ตลอดทริป ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูหน้าตา ใบตม. และคำศัพท์กันเลย

เรื่องต้องรู้! ภาษาอังกฤษในใบตม. หรือใบตรวจคนเข้าเมือง

nzkgac15fsYxSMQ0Vy5-o

เริ่มจากเบัตรขาออก

***  เขียนตัวอักษรแรกในช่องแรกเลยนะคะ****  เดี๋ยวไม่พอค่ะ

Thai Immigration Bureau    : ไทย อิมมิเกรชั่น บูโร             =   สำนักตรวจคนเข้าเมือง (ประเทศไทย)
Departure Card                        : ดีพาร์ทเจ้อ คาร์ด                  =   บัตรขาออก  <—— หมายถึง เราจะออกไปเที่ยวค่ะ เขียนก่อนเลย
Please write clearly in Block Letters and Mark   : พลีส ไร้ท์ เคลียลี่ อิน บล็อค เลทเทอร์ แอน มาร์ก = โปรดเขียนตัวบรรจงด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ และทำเครื่องหมาย  “กากบาท”  (เหมือนตัวอย่าง)

การเขียน จะมีช่องให้เขียนเว้นช่องไฟให้นะคะ  ค่อยๆ ดูค่ะ จะมีขีดด้านล่างค่ะ เขียนตัวบรรจงนะคะ เขียนให้สวย หล่อ เหมือนหน้าตาเราเลยค่ะ

Family name       : แฟมิลี่ เนม              =      นามสกุล   <———- เราจะเคยชินเขียนชื่อกันก่อน อ่านก่อนแล้วค่อยเขียนนะคะ
Fisrt name            : เฟิร์ส เนม                =      ชื่อจริง
Middle name       : มิดดึ้ล เนม              =      ชื่อรอง (คนไทยไม่มีชื่อรอง เขียนชื่อจริงอย่างเดียว)
Date of Birth        : เดท ออฟ เบิ๊ธ        =      วัน เดือน ปี เกิด  (ใส่วันที่-เดือน-ปี คศ.)  เช่น  เกิดวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.  1988    ให้เขียนว่า  01011988  นะคะ    ไม่ต้องเขียน ทับ…นะคะ  มีล็อคไว้ให้ค่ะ   (เขียนวันและปีตามในหนังสือเดินทางนะคะ)
Nationality           : เนณั่นนัลลิตี้           =       สัญชาติ   (THAI  ไม่ใช่    THAILAND   นะคะ)
Passport No.        : พาสพอร์ท นัมเบอ       =    เลขที่หนังสือเดินทาง (อยู่หน้าแรก มุมขวามือค่ะ มีตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตามด้วยเลข  แนะนำไม่ต้องเว้นวรรคนะคะ  เขียนติดไปเลยค่ะ)
Male                        : เมล                           =     ผู้ชาย
Female                  :  ฟีเมล                       =     ผู้หญิง     (กากบาทนะคะ  อย่าเผลอทำเครื่องหมาย “ถูก” นะคะ)
Signature              : ซิกเน้เจ่อ                =     ลายเซ็น <——- เซ็นให้ตรงกับในหนังสือเดินทางนะคะ
For Official Use       : ฟอร์ ออฟฟิเชียล ยูส     =    สำหรับเจ้าหน้าที่    (เว้นไปค่ะ)
****Flight  or Other Vehicle No. : ไฟล้ท์ ออ อาเธอร์ วิฮีคึล  นัมเบอ                 =  เที่ยวบิน หรือ ยานพาหนะ หมายเลข <——–  ให้ดูจากตั๋ว  ถ้าไม่ทราบ   ใน  Boarding Pass จะระบุไว้ค่ะ   ถ้าดูไม่เห็นจริงๆ ถามเจ้าหน้าที่เค้าเตอร์ได้ค่ะ คนไหนก็ได้ค่ะ  (มีภาษาอังกฤษ และตามด้วยตัวเลขค่ะ)

คราวนี้มาดูส่วนของชาวต่างชาติ 

For Non- Thai resident Only            : ฟอร์ น็อน ไทย เรสสิเด๊น โอลี่            = สำหรับคนที่ไม่มีภูมิลำเนาในไทยเท่านั้น  สรุปคือไม่ใช่คนไทยค่ะ
Please mark                                           :   พลีส  มาร์ก                                             =  กรุณาทำเครื่องหมาย  “กากบาท”

Type of Flight                                         : ทายป์ ออฟ ไฟล้                                    =    ประเภทของเที่ยวบิน
Charter                                                      : ชาเท่อะ                                                    =    เช่า (เหมาลำ)
Schedule                                                  : เช็ดจูล                                                       =   ตารางบิน (เที่ยวบินทั่วไป สายการบินพาณิชย์ หรือถ้าจะพูดให้ถูกก็คือ ค่าตั๋วเครื่องกับที่พักไม่ได้จองในครั้งเดียวค่ะ ส่วนมากจะเป็นบริษัททัวร์ และราคาจะถูกมากๆ ค่ะ)
First Trip to Thailand                           :   เฟิร์ส ทริป ทู ไทยแลยด์                    =  มาประเทศไทยครั้งแรก(ใช่ไหม)   ถ้าใช่  กากบาท Yes   ถ้าไม่ใช่กากบาท  No
Travelling on group tour                    :  ทราวิลลิ่ง  ออน  กรุ๊ป  ทัวร์                  =   มาเที่ยวกับทัวร์ใช่ไหม        ถ้าใช่  กากบาท Yes   ถ้าไม่ใช่กากบาท  No

Accomodation                   : อัคคอมโมเดณั่น     =      ที่พัก
Hotel                                      : โฮเทล                        =     โรงแรม หรือ รีสอร์ท
Friend’s home                    :  เฟรนด์ส   โฮม         =      บ้านเพื่อน
Youth Hostel                       :  ยูธ ฮอสเทล              =      บ้านเรามี YMCA ที่พักเยาวชน  ราคาที่พักถูกมากๆ ต้องมีบัตรสมาชิก
Guest House                       :  เกสท์  เฮ้าท์              =      เกสท์เฮ้า  ที่พักราคานักเดินทางแบบมาเที่ยวเอง ราคาย่อมเยา
Apartment                           :  อพาร์ทเม้นต์            =       อพาร์มเม้นท์  คอนโด เพ้นส์เฮ้า  ได้หมดค่ะ
Others                                    :  อ๊ะเธ่อส                     =       ที่พักอื่นๆ

Purpose of visit                 : เพอโพส ออฟ วิสิท  =    จุดประสงค์ของการมา
Holiday                                 :  ฮอลิเด                         =   มาเที่ยววันหยุด
Business                               : บิ๊ซซิเนส                     =    มาลงทุน มาทำธุรกิจแสนแปด
Education                            : เอ็ดจุเคชั่น                  =    มาศึกษา เรียนต่อ
Employment                      : เอ็มพลอยเม้น            =     มาเป็นลูกจ้างที่ไทย หรือมาทำงานค่ะ
Transit                                  :  ทรานสิท                     =     แวะต่อเครื่อง
Meeting                                :  มีททิ่ง                          =    มาประชุม
Conventions                      :  คอนเวอเซเชิน           =     มาประชุม
*Incentive                           :   อินเซนทิฟช               =  *คำๆ นี้ มี 2 ความหมาย
1.  เที่ยว “เชิงรางวัล”  คือได้รับรางวัลจากการทำยอดของบริษัท หรือได้รับรางวัลตั๋วเดินทาง โดยมิได้เป็นคนจ่ายเอง
2.  บริษัทซื้อทัวร์พาพนักงานเที่ยว
Exhibitions                        : เอกซะบิชเชิน               =  มาแสดงนิทรรศการงานมหกรรม
Others                                 : อ๊ะเธ่อส                           =  อื่นๆ

Yearly Income                  :   เยียลี่  อินคัม                =   รายได้ต่อปี  (แล้วแต่จะกากบาทค่ะ)

Please Complete in English   :  พลีส คอมพลีท อิน  อิงลิช    =   กรุณาเติมในช่องว่างด้วยภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่เหมือนเดิมนะคะ)
Occupation                       :  ออคคิวเพเชิน               =   อาชีพการงาน

นักเรียน – student
พนักงงานออฟฟิซ   –  Officer  (คลุมหมดค่ะ  กระทั่ง СEO  ก็ต้องนั่งออฟฟิซเหมือนกันค่ะ หรือเจ้าของธุรกิจ  ถ้าคิดไม่ออกใช้คำนี้เลยค่ะ)

Country of Resident                : คันทรี่ ออฟเรสสิเด๊น              = ประเทศที่มีภูมิลำเนา  (ใส่จังหวัดและประเทศค่ะ)
From / Port of embarkation       :  ฟอร์ม / พอร์ท ออฟ เอมบาร์คอะณั่น              =    มาจาก หรือ ขึ้นเครื่องที่สนามบินไหน (เขียนจังหวัดหรือเมืองที่ขึ้นเครื่องค่ะ)
Next City/ Port of disembarktion  :   เน็กซ์ ซิตี้ / พอร์ท ออฟ ดิสเซมบาร์คอะณั่น =   ลงเครื่องที่ไหน เขียนชื่อจังหวัดหรือเมืองได้ค่ะ

บัตรขาเข้า

Family name       : แฟมิลี่ เนม           =   นามสกุล   <———- เขียนตัวพิมพ์ใหญ่นะคะ  อย่าลืมค่ะ
Fisrt name          : เฟิร์ส เนม             =   ชื่อจริง
Middle name       : มิดดึ้ล เนม            =   ชื่อรอง (คนไทยไม่มีชื่อรอง เขียนชื่อจริงอย่างเดียวค่ะ)
Nationality          : เนณั่นนัลลิตี้          =   สัญชาติ
Passport No.       : พาสพอร์ท นัมเบอ   =  เลขที่หนังสือเดินทาง (อยู่หน้าแรก มุมขวามือค่ะ มีตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตามด้วยเลข  แนะนำไม่ต้องเว้นวรรคนะคะ  เขียนติดไปเลยค่ะ)
Date of Birth        : เดท ออฟ เบิ๊ธ        =   วัน เดือน ปี เกิด  (ใส่วันที่-เดือน-ปี คศ.)  เช่น  เกิดวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.  1988    ให้เขียนว่า  01011988  นะคะ    ไม่ต้องเขียน ทับ…นะคะ  มีล็อคไว้ให้ค่ะ   (เขียนวันและปีตามในหนังสือเดินทางนะคะ)
Visa No.               : วิซ่า นัมเบอ            =   เลขที่ของวีซ่า <——— แล้วแต่วีซ่าของแต่ละประเทศที่ติดในหนังสือเดินทางของเราค่ะ  มีคำนี้เขียนไว้ค่ะ  ถ้าไปประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่าก็ “ผ่าน” หัวข้อนี้ไปค่ะ  ไม่มีไม่เป็นไรค่ะ
Male                    : เมล                   =  ผู้ชาย
Female                :  ฟีเมล                 =  ผู้หญิง  (กากบาทนะคะ  อย่าเผลอทำเครื่องหมาย “ถูก” นะคะ)
Address               : แอดเดรส             =  ที่อยู่   <—— คือบ้านเลขที่ของเราค่ะ ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขียนเพื่ออะไร  หรือเผื่อกรณีฉุกเฉิน )
Flight  or Other Vehicle No. : ไฟล้ท์ ออ  วิฮีคึล  นัมเบอ                 =  เที่ยวบิน หรือ ยานพาหนะ หมายเลข <——–  ให้ดูจากตั๋ว  ถ้าไม่ทราบใน  Boarding Pass จะระบุไว้ค่ะ   ถ้าดูไม่เห็นจริงๆ ถามเจ้าหน้าที่เค้าเตอร์ได้ค่ะ คนไหนก็ได้ค่ะ  (มีภาษาอังกฤษ และตามด้วยตัวเลขค่ะ )
Signature               : ซิกเน้เจ้อ                      = ลายเซ็น <——- เซ็นให้ตรงกับในหนังสือเดินทางนะคะ
For Official Use       : ฟอร์ ออฟฟิเชียล ยูส         = สำหรับเจ้าหน้าที่    (เว้นไปค่ะ)

แนะนำนะคะว่า ใน 2 ส่วนนี้ให้ดูข้อมูลในหนังสือเดินทางก่อนเขียน เผื่อว่าดูผิดจะได้แก้แค่ครั้งเดียวค่ะ ค่อยๆ เขียนนะคะ และรักษาบัตรเท่าชีวิตนะคะอย่าให้หายค่ะ

เครดิตข้อมูลและภาพจาก ColdOut

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : http://travel.mthai.com/